Marek Prohaska

Marek Prohaska

Słowo o Helenie Marusarzównie

Rodzina Marusarzy przybyła do Zakopanego prawdopodobnie z Maruszyny, wioski położonej za Gubałówką. Stanisław Marusarz (senior) gazdował w Kościelisku na Polanach zwanych obecnie Budzówką. Jan – najmłodszy syn Stanisława w poszukiwaniu zarobku